Demografijos metraščiai

Leidinyje pateikiama statistinė informacija apie Lietuvos nuolatinių gyventojų struktūrą ir demografinę raidą: gimstamumą, mirtingumą, santuokas, ištuokas, gyventojų migraciją. Pateikiama palyginamoji Europos Sąjungos (ES) valstybių narių demografinė statistika.

Demografijos metraštis 2016 m.

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

SHARE