Migracija ir migrantų populiacija Europos Sąjungoje

Eurostat metraščio skyriuje Gyventojai pateikiama informacija apie migraciją ir migrantų populiaciją (apžvelgiama ES tarptautinės migracijos statistika, ES šalyse gyvenančiųjų piliečių ir užsienio šalių piliečių (užsieniečių) statistika bei pilietybės įgijimo duomenys).

2016 m. sausio 1 d. ES valstybėse narėse gyveno 20,7 mln. žmonių, kurie yra ES nepriklausančių šalių piliečiai (trečiųjų šalių piliečiai); jie sudarė 4,1 proc. visų ES 28 gyventojų.

2016 m absoliučiaisiais dydžiais daugiausiai ES gyvenančių užsieniečių buvo Vokietijoje (8,7 mln.), Jungtinėje Karalystėje (5,6 mln.), Italijoje (5,0 mln.), Ispanijoje (4,4 mln.) ir Prancūzijoje (4,4 mln.). Šiose penkiose valstybėse narėse užsieniečiai kartu sudarė 76 proc. visose ES valstybėse narėse gyvenančių užsieniečių skaičiaus.

2015 m. į ES 28 valstybes nares iš viso imigravo 4,7 mln. žmonių, iš kurių apie 2,4 mln. sudarė ne ES valstybių narių piliečiai.

Šaltinis: Eurostat

SHARE