Tarptautinės Migracijos Organizacijos migracijos situacijos pasaulyje ataskaita „World Migration Report 2018“

Tarptautinės Migracijos Organizacijos (TMO) duomenimis  šiuo metu skaičiuojama, kad pasauliniu mastu yra 244 milijonai tarptautinių migrantų (arba 3,3 proc. visos pasaulio populiacijos). Darbas yra pagrindinė tarptautinės migracijos priežastis, o darbo migrantai sudaro didžiąją tarptautinių migrantų dalį, dažniausiai gyvenantys dideles pajamas gaunančiose šalyse ir įsitraukiantys į paslaugų sektorių.

Tarptautinis asmenų perkėlimas šiuo metu yra rekordinėse aukštumose, šalies viduje perkeltų asmenų skaičius viršija 40 milijonų, o pabėgėlių skaičius – daugiau nei 22 milijonus.

TMO kasmet ruošia ataskaitas apie migracijos situaciją pasaulyje nuo 2000 m. „World Migration Report 2018“ tai jau devintas serijos leidinys, kuriuo siekiama didinti supratimą apie dabartinius ir strateginius migracijos klausimus visame pasaulyje.

World Migration Report 2018

SHARE