Migracija, perkėlimas ir švietimas: statome tiltus, o ne sienas

Visuotinio švietimo stebėsenos ataskaitoje (org. Global Education Monitoring Report) vertinama pažanga įgyvendinant darnaus vystymosi ketvirtąjį tikslą (DVT 4) susijusį su kokybišku išsilavinimu.

Pagrindinis dėmesys ataskaitoje skiriamas migracijos ir perkėlimo klausimams. Ataskaitoje pateikiami pavyzdžiai, kokias pasekmės švietimo programoms gali turėti su migracija susiję procesai bei kokius pokyčius švietimo sistemoje jie gali nulemti. Ataskaitoje atsižvelgiama tiek į priimančių, tiek siunčiančiųjų visuomenių patirtis.

Ataskaita prieinama čia

SHARE