Įsigalioja įstatymo pakeitimai atvykstantiems sportininkams ir treneriams

Nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigalioja LR įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 45 str. 1 d. 3 p. pakeitimas, kad leidimas laikinai gyventi gali būti išduodamas užsieniečiui, kuris užsiima ir ketina toliau užsiimti teisėta veikla Lietuvos Respublikoje, kai jis yra sportininkas, arba treneris.

Daugiau informacijos čia
Šaltinis: Migracijos departamentas

SHARE