Europos migracijos darbotvarkė. ES reikia išsaugoti per pastaruosius keturis metus pasiektą pažangą

Prieš kovo mėn. vyksiantį Europos Vadovų Tarybos susitikimą Europos Komisija (Komisija) nutarė apžvelgti pastarųjų keturių metų pažangą ir numatyti neatidėliotiniems migracijos iššūkiams ateityje išspręsti vis dar reikalingas priemones.

Pirmasis Komisijos pirmininko pavaduotoja Fransas Timmermansas pastebėjo, kad “Per pastaruosius ketverius metus ES padarė didelę pažangą ir pasiekė apčiuopiamų rezultatų spręsdama migracijos problemas. (…) Liko struktūrinių problemų, bet tokios krizės, kokia buvo Europoje 2015 m., nebeliko. Valstybės narės privalo saugoti visus žmones, kuriems suteikė prieglobstį, ir jais rūpintis. Jeigu norime, kad ES būtų pajėgi kovoti su migracijos iššūkiais, turime tęsti bendrą darbą veikdami išvien, laikydamiesi visapusiško požiūrio ir sąžiningai dalydamiesi atsakomybe.“

Sužinokite daugiau čia
Šaltinis: Europos Komisija

SHARE