Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos 2018 m. veiklos ataskaita

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba skelbia, kad 2018 m. sulaukė 947 kreipimųsi dėl diskriminacijos. Tai yra 25 proc. daugiau nei 2017 m. Dažniausia kreiptasi dėl galimos diskriminacijos dėl lyties, amžiaus ir negalios. Dėl diskriminacijos rasės, tautybės, kalbos, etninės  priklausomybės bei pilietybės atžvilgiu sulaukta 82 kreipimųsi  (9 proc. visų kreipimųsi skaičiaus); dėl diskriminacijos dėl religijos, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų kreiptasi 34 kartus (4 proc. visų kreipimųsi).

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos 2018 m. veiklos ataskaita prieinama čia
Daugiau informacijos čia
Šaltinis: Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba

SHARE