Migracijos, sienų ir saugumo politikos finansavimas

ES didina paramos priemonėms migracijos, sienų valdymo ir saugumo srityse apimtį, kad padėtų įveikti didėjančius iššūkius.

Europos Sąjungos Taryba susitarė dėl trijų sektorinių pasiūlymų vidaus reikalų srityje 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos (DFP) kontekste. Sektoriniai pasiūlymai apima prieglobsčio ir migracijos fondą; sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonę; vidaus saugumo fondą.

Daugiau informacijos čia
Šaltinis
: Europos Sąjungos Taryba

SHARE