Patvirtintas Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašas [atnaujinta 2019 m. rugsėjo mėn.]

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugpjūčio 30 d. nutarimu patvirtintas profesijų, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija ir kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašas. Šis nutarimas įsigaliojo 2019 m. rugsėjo 1 d.

Daugiau informacijos čia
Šaltinis: Migracijos departamentas

SHARE