Prašymai suteikti prieglobstį ir priimti sprendimai: 2019 m. rugsėjo mėn. duomenys

Migracijos departamento Prieglobsčio skyrius kas mėnesį skelbia naujausius duomenis apie pateiktus prašymus suteikti prieglobstį ir priimtus sprendimus.

2019 metai

2018 metai

2017 metai

Šaltinis: Migracijos departamentas

SHARE