Sekmadienis, gegužės 19, 2019

Naujienos

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos 2018 m. veiklos ataskaita

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba skelbia, kad 2018 m. sulaukė 947 kreipimųsi dėl diskriminacijos. Tai yra 25 proc. daugiau nei 2017 m. Dažniausia kreiptasi dėl...

Pabėgėlių priėmimo centro statistika: 2019 m. kovo mėn. duomenys

Pabėgėlių priėmimo centras (toliau PPC) reguliariai skelbia statistinę informaciją apie prieglobsčio gavėjus, prieglobsčio prašytojus, į LR perkeltus asmenis, nelydimus nepilnamečius bei į integraciją išleistus...

Migracijos departamentas stebi vizų išdavimo pakitimus

Migracijos departamento duomenimis 2018 m. sumažėjo išduotų Šengeno vizų skaičius, tačiau sparčiai augo išduodamų nacionalinių vizų skaičius. Teigiama, kad nacionalinių vizų išdavimo gausėjimas yra...

Užsieniečių prašymai išduoti leidimą laikinai gyventi priimami nepriklausomai nuo jo ketinamos deklaruoti gyvenamosios vietos

Migracijos departamentas informuoja, kad atsižvelgiant į išaugusį užsieniečių pateikiamų prašymų išduoti leidimą laikinai gyventi LR skaičių atskiruose migracijos padaliniuose ir siekiant sureguliuoti minėtų prašymų...

EMN studija „Vizų režimo liberalizavimo poveikis paskirties šalims (2019)“

Nuo 2018 m. penkioms Vakarų Balkanų ir trims Rytų partnerystės šalims (Albanijai, Bosnijai ir Hercegovinai, Juodkalnijai, Serbijai, Šiaurės Makedonijos respublikai, Gruzijai, Moldovos respublikai ir...
E.rezidentas

Migracijos departamento interneto svetainėje skelbiama informacija apie priimtus sprendimus

Migracijos departamentas, įvertinęs klientų poreikius, skelbia informaciją apie sprendimų dėl prašymų išduoti arba pakeisti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje priėmimą ir apie priimtus sprendimus...

Gyventojų tarptautinė migracija

Lietuvos statistikos departamentas pateikia išsamius tarptautinės migracijos Lietuvoje duomenis. Iš šalies emigravusių, į ją sugrižusių ir į šalį imigravusių asmenų statistika pateikiama ją skirstant...

Visuomenė balsuoja, kas labiausiai nusipelnė svarbiausio žmogaus teisių apdovanojimo

Nuo kovo 12 d. prasideda balsavimas, kurio metu Lietuvos gyventojai renka iniciatyvas, labiausiai nusipelniusias gauti Nacionalinius lygybės ir įvairovės apdovanojimus. Iki kovo 25 d. atiduoti...

Pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų Šiaurės Europos regione statistika

JT pabėgėlių agentūros UNHCR informacijos apie Daniją, Estiją, Suomiją, Islandiją, Latviją, Lietuvą, Norvegiją ir Švediją puslapiai, pristatyti Šiaurės Europoje, pateikia 2018 m. Apžvalgą prieglobsčio...

Europos migracijos darbotvarkė. ES reikia išsaugoti per pastaruosius keturis metus pasiektą pažangą

Prieš kovo mėn. vyksiantį Europos Vadovų Tarybos susitikimą Europos Komisija (Komisija) nutarė apžvelgti pastarųjų keturių metų pažangą ir numatyti neatidėliotiniems migracijos iššūkiams ateityje išspręsti...