Sekmadienis, spalio 20, 2019

Naujienos

NIEM

Lyginamoji nacionalinio pabėgėlių integracijos mechanizmo analizė ES valstybėse narėse

Naujo Europos Sąjungos finansuoto tyrimo rezultatai atskleidžia didžiulius integracijos politikos  įgyvendinimo skirtumus ES, nepaisant ES ir tarptautinės teisės nustatytų standartų. Nors Europos pagrindinis pabėgėlių problemų...
Leidimas dirbti

Nuo liepos 1 d. migracijos funkcijų pertvarka

Nuo liepos 1 d., pertvarkius migracijos funkcijas, Migracijos departamentas tampa pagrindine migracijos paslaugas teikiančia įstaiga Lietuvoje. Po pertvarkos taip pat paprastės kvietimo užsieniečiui atvykti į...

UNHCR metinis pranešimas dėl pasaulinių tendencijų

JT Pabėgėlių agentūra (UNHCR) pristatė metinį pranešimą dėl pasaulinių tendencijų (Global trends), kuris atskleidžia, kad visame pasaulyje, asmenų, priverstų palikti namus, skaičius viršijo 70...

EASO metinė ataskaita dėl prieglobsčio padėties ES 2018 m.

Europos prieglobsčio paramos biuro (EASO) metinėje ataskaitoje dėl prieglobsčio padėties Europos Sąjungoje 2018 m. išsamiai apžvelgiami pokyčiai tarptautinės apsaugos srityje Europos ir nacionalinių prieglobsčio sistemų...

Migracijos politika. ES Taryba susitarė dėl dalinės derybinės pozicijos dėl Grąžinimo direktyvos

ES dirba, siekdama, kad neteisėtų migrantų grąžinimo taisyklės būtų efektyvesnės. ES Taryba susitarė dėl dalinės derybinės pozicijos dėl peržiūrėtos Grąžinimo direktyvos. Siūlomų naujųjų taisyklių tikslas – paspartinti...
rinkliavos dydziai MIPAS

Migracijos, sienų ir saugumo politikos finansavimas

ES didina paramos priemonėms migracijos, sienų valdymo ir saugumo srityse apimtį, kad padėtų įveikti didėjančius iššūkius. Europos Sąjungos Taryba susitarė dėl trijų sektorinių pasiūlymų vidaus...

ES atnaujino taisykles, siekdama palengvinti teisėtas keliones ir kovoti su nelegalia migracija

Europos Vadovų Taryba priėmė  Vizų kodekso reglamento pakeitimus, kuriais pagerinamos sąlygos teisėtiems keliautojams ir praplečiamos turimos priemonės, kuriomis reaguojama į nelegalios migracijos keliamus iššūkius. Daugiau...

Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra: Pagrindinių teisių ataskaita

Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA) pristato "Pagrindinių teisių ataskaita", kurioje apžvelgiami 2018 metų įvykiai ES ir trūkumai žmogaus teisių apsaugos srityje. Remiantis FRA tyrimų...
Migracijos metrastis

Migracijos metraštis 2018 m.

Migracijos departamentas pristatė penkioliktąjį migracijos metraštį su svarbiausiais 2018 m. įvykiais ir statistine informacija. Naujausi duomenys skelbia, kad 2018 m., palyginus su 2017 m.,  imigracijos...

EMT: 2018 m. metinė migracijos ir prieglobsčio ataskaita

Pavadinimas 2018 m. metinė migracijos ir prieglobsčio ataskaita (org. Annual Report on Migration and Asylum 2018) Metai 2019 Vykdytojas Europos migracijos tinklas (EMT) (org. European Migration Network) Santrauka EMT 2018 m. metinėje...