Šeštadienis, gruodžio 15, 2018

Naujienos

J.C. Junkerio metinis pranešimas apie ES padėtį

Europos Komisijos (EK) pirmininkas J. C. Junkeris pristatė metinį pranešimą Sąjungos padėtis 2018, kuriame taip pat palietė ir migracijos klausimus. EK pirmininkas siūlo sustiprinti...

JT Pabėgėlių agentūros ataskaita „Desperatiškos kelionės“

JT Pabėgėlių agentūra skelbia naują ataskaitą "Desperatiškos kelionės" (org. Desperate Journeys). Ataskaita atskleidžia, kad šiais metais bandydami pasiekti Europą žuvo arba yra laikomi dingusiais...

Darnaus vystymosi tikslų lokalizavimas ir kompetencijų stiprinimas

Diversity Development Group pradeda įgyvendinti projektą "Darnaus vystymosi tikslų lokalizavimas ir kompetencijų stiprinimas" (LoCaB). Pagrindinis LoCab tikslas yra kelti sąmoningumą, atskleidžiant ryšius tarp nelygybės...

Kvietimas Lietuvoje gyvenantiems užsieniečiams prisijungti prie socialinės kampanijos „AŠ ESU VILNIETIS“

Vilniaus miesto savivaldybė inicijuoja socialinę kampaniją ir kviečia į Vilnių pamilusius ir jame gyvenančius užsienio piliečius prie jos prisijungti. Kampanijos iniciatorius Vilniaus miesto tarybos narys...

„Tarpvalstybinio audito ataskaita, vertinanti migracijos, darnaus vystymosi ir darnaus vystymosi švietimo situaciją“

Pristatome projekto "Gebėjimų ugdymas bendradarbiaujant: Europos NVO ir universitetų tinklas globaliam švietimui migracijos, saugumo ir darnaus vystymosi klausimais tarpusavio ryšiais susijusiame pasaulyje" ("InterCap") rėmuose...

2018 metų I-o pusmečio pagrindiniai migracijos rodikliai Lietuvoje

2018 m. liepos 20 d. Migracijos departamentas paskelbė išankstinius 2018 m. I-o pusmečio pagrindinius migracijos rodiklius Lietuvoje (žr. 2018 m. I pusmetis) 2018 m. liepos...

Lietuva – tarp daugiausiai pastangų kovai su prekyba žmonėmis skiriančių valstybių

LR Vidaus reikalų ministerija skelbia, kad Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) valstybės departamento tarptautinėje ataskaitoje apie įvairių pasaulio valstybių pastangas kovojant su prekyba žmonėmis Lietuva...

Įsigaliojo įstatymo pakeitimai atvykstantiems studijų ir tyrimų pagrindu

2018 m. liepos 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ pakeitimo įstatymas. Pakeitimais sudaromos palankesnės sąlygos trečiųjų šalių piliečiams atvykti ir...

Užsienio lietuviai kviečiami prisidėti prie prekybos žmonėmis prevencijos

Vidaus reikalų ministerija skelbia projektų, skirtų prekybos žmonėmis prevencijai lietuvių bendruomenėse kitose valstybėse, konkursą. Juo siekiama didinti bendruomenių informuotumą apie prekybą žmonėmis, šio nusikaltimo...

LLRI tyrimas: Lietuva nepakankamai išnaudoja užsieniečių siūlomą darbo jėgos potencialą

Lietuvos laisvosios rinkos institutas (LLRI) atliko tyrimą „Darbo migracija ir trečiųjų šalių piliečių įdarbinimo reguliavimo lankstumas“. Jame apžvelgiamos Europos šalių, o kartu ir Lietuvos, migracijos...