Antradienis, birželio 18, 2019

Naujienos

Europos Parlamentas balsavo už gerokai gausesnes lėšas migracijos valdymui

Spalio 24 d. Europos Parlamento nariai patvirtino 2019 m. Europos Sąjungos biudžetą. Europarlamentarai nusprendė padidinti finansavimą ES kaimynystei bei priemonėms, kurios gali tiesiogiai padėti spręsti...
Migracijos metrastis

Kovai su šiuolaikine vergove – bendradarbiavimo sutartis su Jungtine Karalyste

LR Vidaus reikalų ministerija skelbia, kad spalio 18 –ąją, Tarptautinę kovos su prekyba žmonėmis dieną, LR vidaus reikalų ministras ir Jungtinės Karalystės ambasadorė Lietuvoje...

Europos Migracijos Tinklo tyrimas „Kintantis prieglobsčio prašytojų srautas 2014-2016 m.“

Naujame Europos Migracijos Tinklo (The European  Migration Network) tyrime "Kintantis prieglobsčio prašytojų srautas 2014-2016 m." (Changing Influx of Asylum Seekers 2014-2016) pateikiama informacija kaip 24...

TMO pristato leidinį „Migration and the 2030 Agenda: A Guide for Practitioners“

Tarptautinė migracijos organizacija (TMO) pristato naują leidinį "Migration and the 2030 Agenda: A Guide for Practitioners". Leidinys daugiausiai orientuotas į valstybinius veikėjus, dirbančius su JTO...

TMO pristato leidinį „Global Migration Indicators Report 2018“

Tarptautinės migracijos organizacijos (TMO) Pasaulinės migracijos duomenų analizės centras pristato leidinį "Global Migration Indicators Report 2018", kuriame tarptautinės migracijos tendencijos pristatomos remiantis naujausia statistine...

Lietuvos gyventojų tarptautinė migracija

Lietuvos statistikos departamentas pristato leidinį Lietuvos gyventojų tarptautinė migracija 2017. Teigiama, kad 2017 m. į Lietuvą imigravo 20,4 tūkst. žmonių, tai 206 (1 proc.)...

Pakeista leidimų laikinai gyventi išdavimo tvarka

Migracijos departamentas informuoja, kad 2018 m. liepos 1 d. priėmus įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ pakeitimus, keičiasi užsieniečio prašymo išduoti arba pakeisti leidimą laikinai...
Spaudos publikacijos

Nuo šiol aukštos profesinės kvalifikacijos darbuotojai gali naudotis „vieno langelio“ principu

Migracijos departamentas informuoja, kad įtvirtinus "vieno langelio" principo taikymą aukštos kvalifikacijos darbuotojams, šie turės galimybę tuo pačiu metu Migracijos departamente pateikti tiek dokumentus dėl...

Patvirtinta „Demografijos, migracijos ir integracijos politikos 2018–2030 m. strategija“

2018 m. rugsėjo 20 d. Seimas patvirtino "Demografijos, migracijos ir integracijos politikos 2018–2030 m. strategiją". Joje nustatyti pagrindiniai šalies demografijos, migracijos ir integracijos politikos...

Perkėlimo projektas

Migracijos departamentas informuoja, kad rugsėjo 26 d. iš Turkijos į Lietuvą buvo perkelta 18 Sirijos Arabų Respublikos piliečių (3 šeimos). Šiuo metu Lietuva iš Italijos,...