Šeštadienis, lapkričio 17, 2018

Naujienos

Tarptautinė migracija Lietuvoje 2017 m. vasario mėn. – 2018 m. vasario mėn.

Statistikos departamentas skelbia išankstinius tarptautinės migracijos 2017 m. vasario mėn. - 2018 m. vasario mėn. duomenis. Statistiniai duomenys rodo, kad pirmaisiais šių metų mėnesiais daugiau...

Dėl nelegalios migracijos kriterijų

2018 m. kovo 2 d. įsigaliojo Migracijos departamento direktoriaus įsakymas „Dėl Kriterijų, kuriais vadovaujamasi nustatant, ar yra rimtas pagrindas manyti, kad gali kilti užsieniečio...

„Nediskriminavimo priemonių plano įgyvendinimo stebėsenos analizė. Metododologija ir ataskaita“

Nacionaliniam lygybės ir įvairovės forumui (NLĮF) priklausančios organizacijos parengė leidinį "Nediskriminavimo priemonių plano įgyvendinimo stebėsenos analizė. Metodologija ir ataskaita" Šiame leidinyje pateikiama Socialinės apsaugos ir...

Studijas baigę užsieniečiai galėtų laikinai likti gyventi Lietuvoje

Vyriausybės posėdyje pritarta Vidaus reikalų ministerijos siūlomoms įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ pataisoms. Jomis būtų praplėstos galimybės gauti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje – studijas...

Visuomenė jau renka įsimintiniausias metų žmogaus teisių iniciatyvas

Nuo kovo 1 d. prasideda balsavimas, kurio metu Lietuvos gyventojai išrinks iniciatyvas, labiausiai nusipelniusias gauti Nacionalinius lygybės ir įvairovės apdovanojimus. Žmonės ir jų projektai už...

Paskelbtos „Erasmus+“ KA2 paraiškos švietimo ir mokymo srityje

Informuojame, kad jau paskelbtos "Erasmus+" 2018 m. kvietimo švietimo ir mokymo srities 2 pagrindinio veiksmo paraiškų formos. Paraiškų pateikimo terminas 2018 m. kovo 21 d.,...

Prašymų dėl nacionalinės vizos priėmimas Migracijos departamente

Informuojame, kad nuo 2018 m. vasario 26 d. užsieniečiai prašymus dėl nacionalinės vizos išdavimo Migracijos departamente (pirmadieniais – penktadieniais nuo 8.00 iki 10.00 val.)...

Atskleista dar viena piktnaudžiavimo imigracijos galimybėmis schema

Migracijos departamentas 2017 metais atskleidė didelio masto siekimo piktnaudžiauti migracijos procedūromis schemą. Trečiųjų šalių piliečiai teikdavo prašymus išduoti leidimus laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje tuo...

Pasaulinis susitarimas dėl saugios, sklandžios ir teisėtos migracijos

2018 m. gruodžio mėnesį valstybių ir vyriausybių vadovai bei jų įgaliotiniai priėmė Pasaulinio susitarimo dėl saugios, sklandžios ir reguliarios migracijos projektą. Projekte įtvirtinti bendras problemos...

EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS IR NORVEGIJOS PARAMOS FONDAS REGIONINIAM BENDRADARBIAVIMUI

Tarptautinis bendradarbiavimas yra pagrindinys veiksnys, padedantys rasti bendrus Europos iššūkių sprendimus. Atsižvelgdamos į tai paramą teikiančios Europos Ekonominės Erdvės (EEE) ir Norvegijos paramos fondo...