Ketvirtadienis, liepos 18, 2019
Pradžia Tarptautiniai

Tarptautiniai

NIEM

Lyginamoji nacionalinio pabėgėlių integracijos mechanizmo analizė ES valstybėse narėse

Naujo Europos Sąjungos finansuoto tyrimo rezultatai atskleidžia didžiulius integracijos politikos  įgyvendinimo skirtumus ES, nepaisant ES ir tarptautinės teisės nustatytų standartų. Nors Europos pagrindinis pabėgėlių problemų...

UNHCR metinis pranešimas dėl pasaulinių tendencijų

JT Pabėgėlių agentūra (UNHCR) pristatė metinį pranešimą dėl pasaulinių tendencijų (Global trends), kuris atskleidžia, kad visame pasaulyje, asmenų, priverstų palikti namus, skaičius viršijo 70...

EASO metinė ataskaita dėl prieglobsčio padėties ES 2018 m.

Europos prieglobsčio paramos biuro (EASO) metinėje ataskaitoje dėl prieglobsčio padėties Europos Sąjungoje 2018 m. išsamiai apžvelgiami pokyčiai tarptautinės apsaugos srityje Europos ir nacionalinių prieglobsčio sistemų...

Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra: Pagrindinių teisių ataskaita

Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA) pristato "Pagrindinių teisių ataskaita", kurioje apžvelgiami 2018 metų įvykiai ES ir trūkumai žmogaus teisių apsaugos srityje. Remiantis FRA tyrimų...

EMT: 2018 m. metinė migracijos ir prieglobsčio ataskaita

Pavadinimas 2018 m. metinė migracijos ir prieglobsčio ataskaita (org. Annual Report on Migration and Asylum 2018) Metai 2019 Vykdytojas Europos migracijos tinklas (EMT) (org. European Migration Network) Santrauka EMT 2018 m. metinėje...

EMN studija „Vizų režimo liberalizavimo poveikis paskirties šalims (2019)“

Nuo 2018 m. penkioms Vakarų Balkanų ir trims Rytų partnerystės šalims (Albanijai, Bosnijai ir Hercegovinai, Juodkalnijai, Serbijai, Šiaurės Makedonijos respublikai, Gruzijai, Moldovos respublikai ir...

EMN tyrimo „Trečiųjų šalių piliečių integracija į darbo rinką ES“ ataskaita

Europos Migracijos Tinklas (European Migration Network (EMN)) išleido tyrimo apie trečiųjų šalių piliečių integraciją į darbo rinka 25-iose ES valstybėse narėse ataskaitą. Tyrime "Trečiųjų...

Visuomenės nuostatos ES

Naujausi standartinės Eurobarometro  apklausos rezultatai atskleidžia, kad 66 proc. Lietuvos gyventojų yra neigiamai nusiteikę imigrantų iš ne ES šalių atžvilgiu, o 33 proc. mano,...

Pasiruošę padėti? Pabėgėlių ir kitų pažeidžiamų migrantų integracijos sistemų atsparumo didinimas

Tarptautinė ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) (org. Organisation for Economic Co-operation and Development) išleido ataskaitą, kurios tikslas – informuoti, pasidalinti politikos patirtimi ir...

Migracija, perkėlimas ir švietimas: statome tiltus, o ne sienas

Visuotinio švietimo stebėsenos ataskaitoje (org. Global Education Monitoring Report) vertinama pažanga įgyvendinant darnaus vystymosi ketvirtąjį tikslą (DVT 4) susijusį su kokybišku išsilavinimu. Pagrindinis dėmesys ataskaitoje...