Pirmadienis, rugsėjo 16, 2019

Tarptautiniai

Pasiruošę padėti? Pabėgėlių ir kitų pažeidžiamų migrantų integracijos sistemų atsparumo didinimas

Tarptautinė ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) (org. Organisation for Economic Co-operation and Development) išleido ataskaitą, kurios tikslas – informuoti, pasidalinti politikos patirtimi ir...

Migracija, perkėlimas ir švietimas: statome tiltus, o ne sienas

Visuotinio švietimo stebėsenos ataskaitoje (org. Global Education Monitoring Report) vertinama pažanga įgyvendinant darnaus vystymosi ketvirtąjį tikslą (DVT 4) susijusį su kokybišku išsilavinimu. Pagrindinis dėmesys ataskaitoje...

Europos Migracijos Tinklo tyrimas „Kintantis prieglobsčio prašytojų srautas 2014-2016 m.“

Naujame Europos Migracijos Tinklo (The European  Migration Network) tyrime "Kintantis prieglobsčio prašytojų srautas 2014-2016 m." (Changing Influx of Asylum Seekers 2014-2016) pateikiama informacija kaip 24...

TMO pristato leidinį „Global Migration Indicators Report 2018“

Tarptautinės migracijos organizacijos (TMO) Pasaulinės migracijos duomenų analizės centras pristato leidinį "Global Migration Indicators Report 2018", kuriame tarptautinės migracijos tendencijos pristatomos remiantis naujausia statistine...

JT Pabėgėlių agentūros ataskaita „Desperatiškos kelionės“

JT Pabėgėlių agentūra skelbia naują ataskaitą "Desperatiškos kelionės" (org. Desperate Journeys). Ataskaita atskleidžia, kad šiais metais bandydami pasiekti Europą žuvo arba yra laikomi dingusiais...

JT Pabėgėlių agentūros ataskaita „Pasaulinės tendencijos“

Jungtinių Tautų pabėgėlių agentūros (UNHCR) paskelbtoje kasmetinėje ataskaitoje "Pasaulinės tendencijos" nurodoma, kad, 2017 m. pabaigos duomenimis, priverstinai išvykusiųjų skaičius pasiekė 68,5 mln. Iš jų vien...

Nematomos: moterų migrančių išnaudojimas namų ūkiuose

Naujausios Pagrindinių Teisių Agentūros ataskaitos "Nemotomos: moterų migrančių išnaudojimas namų ūkiuose" (org. Out of sight: migrant women exploited in domestic work) duomenimis dauguma iš 2,5 milijono...

Bendradarbiavimas siekiant migrantų ir pabėgėlių integracijos

Šioje ataskaitoje pateikiama analizė priemonių, kurių reikia siekiant migrantų ir pabėgėlių integracijos vietos lygmenyje, derinant pastangas valdžios institucijų ir nevyriausybinio sektoriaus lygmenyse. Ji remiasi...

Ką Europos gyventojai galvoja apie migrantus?

Europos Komisija pristato Eurobarometro apklausos, kurios metu apklausti 28 tūkst. ES gyventojų, rezultatus. Respondentų buvo prašoma išsakyti nuomonę migrantų integracijos klausimais, požiūrį į migrantus...

„Leiskime vaikams būti vaikais: pamokos išmoktos dirbant vaikų migrantų ir pabėgėlių apsaugos ir integracijos...

Tyrimo, įgyvendinto dviejų tarptautinių organizacijų SOS Children’s Villages ir Eurochild, ataskaitos tikslas padėti vaikų teisių apsaugos organizacijoms Europoje, siekiant patenkinti vaikų pabėgėlių ir migrantų, įskaitant ir...