Antradienis, rugsėjo 17, 2019
Pradžia Gerosios praktikos

Gerosios praktikos

MMN Gerųjų praktikų vadovas

Viduržemio jūros regiono migracijos tinklas (org. Mediterranean Migration Network (MMN)) išleido ketvirtąjį gerųjų praktikų vadovą, kuris apima tinklui priklausančių organizacijų gerąsias praktikas, įgyvendinamas nacionaliniame...

Migrantų švietimas ir bendruomenės įtraukimas: gerosios praktikos pavyzdžiai

Tinklo „SIRIUS“ politikos santraukoje apžvelgiamos dabartinės priemonės, skatinančios migrantų studentų integraciją visoje Europoje, ypač tos praktikos ir vyriausybės remiami projektai, kuriuose dalyvauja šeima ir...

Europos gerosios praktikos pavyzdžiai, susiję su migracijos ir vystymosi iniciatyvomis, ypatingą dėmesį skiriant diasporos...

Europos gerosios patirties pavyzdžių tyrimas – tai atsakas į būtinybę mokytis ir gerinti migracijos ir vystymosi sritis, jungiančias Europą su besivystančiomis šalimis. Tyrime pristatomi...

Migrantų socialinės integracijos per sportą gerosios praktikos identifikavimas

Šis neseniai atliktas tyrimas apžvelgia su sportu susijusius projektus ir intervencijas, skirtas migrantų socialinei integracijai. Tyrime pristatoma daugiau nei 60 pavyzdžių ir daroma išvada,...

Kad integracija veiktų: pabėgėliai ir kiti, kuriems reikalinga apsauga

EBPO leidinių serijoje „Kad integracija veiktų“ apžvelgiamos esminės pamokos iš EBPO darbo integracijos srityje, ypač iš valstybių apžvalgos serijos „Darbai imigrantams“. Šios serijos tikslas...

Migrantų integracija Europos Sąjungoje: ES migracijos politikos pamokos ir pasekmės

Šioje publikacijoje nagrinėjami specifiniai imigracijos aspektai ir galimas imigrantų grupių integracijos poveikis šalių pajamoms. Tinkamai analizuojant duomenis, šiuo tyrimu siekiama apibūdinti imigracijos reiškinį ES,...

Antverpenas (Belgija): naujų pabėgėlių įtraukimas į vietinę rinką

Pabėgėlių įdarbinimo programa prikėlė senovinius tekstilės menus, padėdama pagrindą smulkiojo verslo sėkmei. Ši vietinė socialinė ekonominė veikla, padedanti sėkmingai integruoti „paslėptus“ imigrantų grupės įgūdžius...

Kanada rodo Europos Sąjungai Sirijos pabėgėlių integracijos pavyzdį

David Manicom, Kanados imigracijos, pabėgėlių ir pilietybės asocijuotasis viceministras, paaiškina, kaip jo šaliai pavyko išspręsti pabėgėlių krizę, kuriant nuolatines struktūras ir institucijas. Manicom pabrėžė,...

Bendruomenių įtraukimas į pabėgėlių apsaugą: privačios paramos potencialas Europoje

Šioje politikos apžvalgoje nagrinėjami įvairios pabėgėlių apgyvendinimo būdai, tarp kurių – bendruomeninė ir privati parama, pradedant didele ir pripažinta Kanados programa ir baigiant mažesnėmis...

Išgyventi krizę ir judėti pirmyn: švediška prieglobsčio ir integracijos politika

Švedijos prieglobsčio sistema – ilgą laiką pati efektyviausia ir dosniausia pasaulyje – 2015 m. rudenį susidūrė su precendento neturinčiu iššūkiu. Drastiškai išaugus į Švediją...