Penktadienis, kovo 23, 2018

Kita

NLĮF atliko Nediskriminavimo priemonių plano įgyvendinimo stebėsenos analizę

Nacionaliniam lygybės ir įvairovės forumui (NLĮF) priklausančios organizacijos parengė leidinį „Nediskriminavimo priemonių plano įgyvendinimo stebėsenos analizė. Metodologija ir ataskaita.“ Šiame leidinyje pateikiama Socialinės apsaugos ir...

Europos prieglobsčio, sienų ir imigracijos teisės vadovas

Pavadinimas Europos prieglobsčio, sienų ir imigracijos teisės vadovas Metai 2014 m. Vykdytojas Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra, Europos Taryba Santrauka Europos prieglobsčio, sienų ir imigracijos teisės vadovas, parengtas Europos žmogaus teisių...

Migration Policy Institute webinar’ai

Kaip mokyklos atliepia imigrantų, pabėgėlių ir nelydimų nepilnamečių poreikius? (org.How Are School Systems Responding to the Needs of Immigrants, Refugees, and Unaccompanied Minors?) Tarptautinės...