Antradienis, lapkričio 13, 2018

Kita

TMO pristato leidinį „Migration and the 2030 Agenda: A Guide for Practitioners“

Tarptautinė migracijos organizacija (TMO) pristato naują leidinį "Migration and the 2030 Agenda: A Guide for Practitioners". Leidinys daugiausiai orientuotas į valstybinius veikėjus, dirbančius su JTO...

Migration Policy Institute webinar’ai

Vaikai pabėgėlių šeimose ir ankstyvos vaikystės programos: būdai, kaip sumažinti traumos poveikį (org. Young Children in Refugee Families and Early Childhood Programs: Ways...

LLRI tyrimas: Lietuva nepakankamai išnaudoja užsieniečių siūlomą darbo jėgos potencialą

Lietuvos laisvosios rinkos institutas (LLRI) atliko tyrimą „Darbo migracija ir trečiųjų šalių piliečių įdarbinimo reguliavimo lankstumas“. Jame apžvelgiamos Europos šalių, o kartu ir Lietuvos, migracijos...

ICMPD Metinė ataskaita 2017

Tarptautinis Migracijos politikos plėtros centras (ICMPD) pristato metinę veiklos ataskaitą, kuri apima tiek pasaulinės migracijos tendencijų, tiek organizacijos veiklos 2017 metais rezultatų pristatymą. Daugiau informacijos...

Suprasti migraciją Europos Sąjungoje. Europos Migracijos Tinklo įžvalgos 2008-2018 m.

Europos Migracijos Tinklas, minėdamas dešimtąsias metines, parengė ataskaitą, kurioje apžvelgiamos pagrindinės prieglobsčio ir migracijos tendencijos bei politikos pokyčiai per pastaruosius dešimt metų. Ataskaita prieinama čia...

EASO praktinis amžiaus nustatymo vadovas 

Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO) išleido praktinį amžiaus nustatymo vadovą, kuriame pateikiamos naujausios gairės, rekomendacijos ir priemonės, skirtos vaiko interesų užtikrinimui, atliekant asmens amžiaus...

„Nediskriminavimo priemonių plano įgyvendinimo stebėsenos analizė. Metododologija ir ataskaita“

Nacionaliniam lygybės ir įvairovės forumui (NLĮF) priklausančios organizacijos parengė leidinį "Nediskriminavimo priemonių plano įgyvendinimo stebėsenos analizė. Metodologija ir ataskaita" Šiame leidinyje pateikiama Socialinės apsaugos ir...

Europos prieglobsčio, sienų ir imigracijos teisės vadovas

Pavadinimas Europos prieglobsčio, sienų ir imigracijos teisės vadovas Metai 2014 m. Vykdytojas Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra, Europos Taryba Santrauka Europos prieglobsčio, sienų ir imigracijos teisės vadovas, parengtas Europos žmogaus teisių...