Statistika

1997 – 2016 m. laikotarpiu Lietuvos Respublikoje (LR) 398 užsieniečiams suteiktas pabėgėlio statusas, 3 870 užsieniečiams – papildoma apsauga.

2017 m. liepos 1 d. duomenimis LR buvo pateikti 279 užsieniečių prašymai suteikti prieglobstį, iš kurių 5 prašymai pateikti pakartotinai.

Daugiausiai prašymų per šį laikotarpį pateikė Sirijos piliečiai (118) ir Rusijos (41) piliečiai.

189 užsieniečiui suteiktas pabėgėlio statusas, iš kurių 138 Sirijos piliečiams. 1 užsieniečiui suteikta papildoma apsauga.

2016 m. iš viso priimti 425 prašymai suteikti prieglobstį, iš kurių – 14 pakartotini.

Daugiausiai prašymų pateikė Sirijos (161) ir Rusijos (61) piliečiai, atitinkamai sudarė 38 proc. ir 14 proc.

87 prašymai atmesti, o 60 – nutrauktas nagrinėjimas.

181 užsieniečiui suteiktas pabėgėlio statusas, iš kurių 134 Sirijos piliečiai. 14 užsieniečių suteikta papildoma apsauga.

2016 m. 181 užsienietis perkeltas į LR iš kitos ES valstybės narės (Graikijos), iš kurių 142 – Sirijos piliečiai. 25 sirai perkelti iš trečiosios valstybės (Turkijos).

34 Ukrainos piliečiai perkelti į LR iš kai kurių Ukrainos regionų, kuriose yra sudėtinga saugumo ir humanitarinė padėtis.

2016 m., 316 užsieniečiai dalyvavo socialinės integracijos programoje Pabėgėlių priėmimo centre, didžioji dalis iš jų (171) buvo Sirijos piliečiai.

2016 m., 174 užsieniečiai dalyvavo socialinės integracijos programoje savivaldybėse.

Šaltiniai: Migracijos departamentas ir Migracijos Metraštis, 2017; Pabėgėlių priėmimo Centro informacija

SHARE