Statistika

  • 1997 – 2018 m. laikotarpiu Lietuvos Respublikoje (LR) 814 užsieniečiams suteiktas pabėgėlio statusas, 3 901 užsieniečiams – papildoma apsauga.
  • 2019 m. II pusmetį LR buvo pateikti 406 užsieniečių prašymai suteikti prieglobstį, iš kurių 14 prašymų pateikti pakartotinai.
  • Daugiausiai prašymų per šį laikotarpį pateikė Rusijos piliečiai (224) ir Tadžikistano (114) piliečiai. 28 užsieniečiams suteiktas pabėgėlio statusas, iš kurių 7 Turkijos piliečiams. 8 užsieniečiams suteikta papildoma apsauga.
  • 2018 m. iš viso priimti 423 prašymai suteikti prieglobstį, iš kurių – 10 pakartotini. Daugiausiai prašymų pateikė Tadžikistano (118) ir Rusijos (59) piliečiai, atitinkamai sudarė 28 proc. ir 14 proc. 132 prašymai atmesti, o 100 – nutrauktas nagrinėjimas. 136 užsieniečiams suteiktas pabėgėlio statusas, iš kurių 73 Sirijos piliečiams. 18 užsieniečių suteikta papildoma apsauga.
  • 2018 m. 134 užsieniečiai perkelti į LR iš kitų ES valstybių narių, iš kurių 92 perkelti iš Vokietijos. 18 sirų perkelti iš trečiosios valstybės (Turkijos).
  • 2019 m. parama integracijai savivaldybių teritorijose naudojosi 69 lietuvių kilmės asmenys, perkelti iš kai kurių Ukrainos regionų, kuriose yra sudėtinga saugumo ir humanitarinė padėtis.
  • 2018 m., 420 užsieniečių dalyvavo socialinės integracijos programoje Pabėgėlių priėmimo centre, didžioji dalis iš jų (109) buvo Sirijos piliečiai.
  • 2018 m., 373 užsieniečiai dalyvavo socialinės integracijos programoje savivaldybėse.

Šaltiniai: Migracijos departamentas ir Migracijos Metraštis, 2018; Pabėgėlių priėmimo centro informacija

SHARE