Teisės aktai

  • Lietuvos Respublikos 2004 m. balandžio 29 d. įstatymas Nr. IX-2206 „Dėl užsieniečių teisinės padėties“
  • Migracijos departamentas prie VRM
  • Apie prieglobsčio suteikimą (Prieglobsčio suteikimo procedūra; visuomenei apie prieglobstį; statistika ir ataskaitos), Migracijos departamentas prie VRM;
  • Atmintinės prieglobsčio prašytojams
  • Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Diversity Development Group (2017). Migracijos samprata ir tarpkultūrinė kompetencija darbe su prieglobsčio gavėjais: sociologinis, teisinis ir kultūrinis pjūviai. Prieiga internete čia
  • Pabėgėlių priėmimo centro direktoriaus 2017 m. gegužės 15 d. įsakymas Nr. 1 „Valstybės paramos teikimo prieglobstį gavusių užsieniečių integracijai Pabėgėlių priėmimo centre administracinės paslaugos teikimo aprašymas“
  • Pabėgėlių priėmimo centro direktoriaus 2017 m. gegužės 15 d. įsakymas Nr. 2 „Valstybės paramos teikimo prieglobstį gavusių užsieniečių integracijai savivaldybėse administracinės paslaugos teikimo aprašymas“
  • Pabėgėlių priėmimo centro direktoriaus 2017 m. gegužės 15 d. įsakymas Nr. 3 „Valstybės paramos nelydimų nepilnamečių užsieniečių pabėgėlių priėmimo centre paslaugų teikimo aprašymas“
  • Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Užsieniečių, gavusių prieglobstį, paramos integracijai teikimas. Prieiga internete čia
SHARE