2016 m. imigracijos srautų Lietuvoje apžvalga

2017 m. pradžioje Lietuvoje gyveno 43,6 tūkst. užsieniečių (1,53 proc. visų šalies gyventojų).

Lietuviai sudarė 86,9 proc. šalies nuolatinių gyventojų, lenkai – 5,6, rusai – 4,6, kiti – 2,9 proc.

Per pastaruosius dvylika metų (2005–2016 m.) į Lietuvą imigravo 168,2 tūkst. žmonių, iš jų 134,1 tūkst. (79,7 proc.) buvo grįžę Lietuvos Respublikos piliečiai ir 34,1 tūkst. (20,3 proc.) – užsieniečiai.

2016 m. buvo išduoti 8133 leidimai laikinai gyventi Lietuvoje, o 6834 – pakeisti. Iš jų daugiausiai leidimų išduota / pakeista užsieniečiams, kurie ketina dirbti Lietuvos Respublikoje (6450 leidimai), toliau seka teisėtos veiklos (2487 leidimai) ir mokslo (2371 leidimai) pagrindai.

2016 m. 425 užsieniečiai pateikė prieglobsčio prašymus (palyginimui, 2012 m., gauti 627 prašymai). Pabėgėlio statusas suteiktas 181 užsieniečiui (palyginimui 2015 m. statusas suteiktas 17 asmenų); papildoma apsauga suteikta 14 asmenų.

2016 m. didžioji dauguma (134 asmenys) gavusių pabėgėlio statusą buvo Sirijos piliečiai.

Per 2016 m. 181 užsienietis buvo perkeltas į Lietuvą iš kitos ES valstybės narės (Graikijos); dauguma, 142 asmenys, buvo sirai. Dar 25 Sirijos piliečiai perkelti iš Turkijos.

2016 m. 316 užsieniečių dalyvavo socialinės integracijos programoje Pabėgėlių priėmimo centre, o 174 užsieniečiai – socialinės integracijos programoje savivaldybių teritorijose.

2016 m. 173 užsienietis įgijo Lietuvos Respublikos pilietybę natūralizacijos tvarka.

Šaltiniai: Migracijos departamentas, Lietuvos statistikos departamentas.

SHARE