Visuomenės nuostatos

Lietuvoje gyvena apie 250-300 pabėgėlių. Nei vienas 2017 m. Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų instituto atliktoje apklausoje dalyvavęs respondentas neįvardino, kad asmeniškai pažinotų šalyje gyvenantį pabėgėlį, o nuomonė apie pabėgėlius dažniausiai yra formuojama žiniasklaidos. Apie 50 proc. respondentų teigė, kad nenorėtų kaimynystėje gyventi su pabėgėliu, 52 proc. nesutiktų pabėgėliams išnuomoti būsto, o 31 proc. apklausos dalyvių nesutiktų su pabėgėliu dirbti vienoje darbovietėje.

SHARE