Oficialiosios statistikos portalas

Taikydamas statistinius metodus, Lietuvos statistikos departamentas renka, apdoroja, analizuoja statistinius duomenis ir skelbia statistinę informaciją apie šalies ekonominius, socialinius, demografinius ir aplinkos pokyčius šalies ir regionų lygmeniu, skelbia pagrindinius lyginamuosius Lietuvos ir užsienio valstybių rodiklius.

Rodiklis Gyventojai ir socialinė statistika pateikia migracijos ir gyventojų sudėties duomenis.

Apsilankykite Oficialiosios statistikos portale

SHARE