Būstas

Būsto nuomos paieškai dažniausiai pasitelkiami internetiniai tinklalapiai. Tarp jų daugiausiai vartotojų turintys yra:

Taip siūlome būsto ieškotis pagal Jūsų gyvenamąją vietą ir per Facebook grupes. Pvz., Nuomininkai.lt Butų nuoma Vilniuje; Butų nuoma Vilniuje be tarpininkų; Butų nuoma Kaune; kt.

Būsto kaina priklauso nuo šalies miesto (didžiausios būsto nuomos kainos Vilniuje) ir miesto vietos (arčiau ar toliau miesto centro). Atkreipkite dėmesį, kad nurodyta nuomos kaina paprastai neapima komunalinių mokesčių, kurių dydis priklauso nuo buto dydžio bei ekonomiškumo.

Svarbu su būsto savininku išsiaiškinti ir jūsų galimybes deklaruoti savo gyvenamąją vietą nuomojamame būste. Gyvenamosios vietos deklaravimas susijęs su socialinių paslaugų teikimu ir kitokia pagalba tiek paslaugomis, tiek socialinėmis išmokomis (valstybė socialines išmokas paprastai moka tik asmenims, deklaravusiems gyvenamąją vietą jos teritorijoje). Kai kurias teises asmuo įgyja tik įrodęs, kad gyvena tam tikroje vietovėje (pvz.: balsavimas vietos savivaldoje, tam tikrais atvejais – mokyklos, darželio lankymas).

Norėdami deklaruoti gyvenamąją vietą ne nuosavame būste (nuomojamame, giminių, pažįstamų bute):

  • Deklaruokite elektroniniu būdu epaslaugos.lt, o būsto savininkas patvirtins savo sutikimą šioje svetainėje, kai Jūs jau būsite pateikęs deklaraciją;
  • Kartu su būsto savininkais atvykite į seniūniją (atvejais, kai seniūnijos nėra – į savivaldybę), kurioje gyvenate;
  • Turėdami nuomos ar panaudos sutartį, arba notariškai patvirtintą savininko sutikimą, kreipkitės į seniūniją (atvejais, kai seniūnijos nėra – į savivaldybę), kurioje gyvenate.

Naudingos nuorodos ir kontaktai:

SHARE