Darbas

Visi užsieniečiai, įgiję leidimus laikinai ar nuolat gyventi Lietuvoje, automatiškai gali pradėti oficialiai dirbti šalyje.

Įstatymas „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ numato atvejus, kai užsienietis, norintis dirbti Lietuvoje, privalo įgyti leidimą dirbti (57 str.) ir atvejus, kai užsieniečiai yra atleidžiami nuo pareigybės įgyti leidimą dirbti. Tarp užsieniečių, kurie yra atleidžiami nuo pareigos įsigyti leidimą dirbti yra asmenys, kurie turi teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę; lietuvių kilmės asmenys; užsieniečiai atvykę šeimos susijungimo atveju; užsieniečiai, kuriems yra paskirta globa ar jie yra paskirti globėjais rūpintojais, leidimą nuolat gyventi turintys asmenys ir kt. (daugiau žr. įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 58 str.)

Jei norite įsidarbinti Lietuvoje, visų pirma siūlome kreiptis į teritorinį Lietuvos darbo biržos skyrių, kur nemokamai gausite su įdarbinimu susijusias paslaugas arba apsilankyti Lietuvos darbo biržos interneto svetainėje, kurioje yra skelbiami darbo skelbimai ir kita su įsidarbinimu Lietuvoje susijusi aktuali informacija. Užsiregistravę šioje svetainėje galėsite skelbti savo gyvenimo aprašymą (CV), kuris bus prieinamas visiems darbuotojų ieškantiems darbdaviams.

Svarbu pastebėti, kad darbo biržos paslaugos yra prieinamos ne vien bedarbiams, bet ir turintiems darbą. Darbo biržos internetinėje svetainėje galite peržiūrėti ten esančius darbo skelbimus; dalyvauti darbo biržos organizuojamuose profesinio orientavimo renginiuose; gauti konsultacijas kaip tinkamai paruošti CV ir pan.

Darbo taip pat galite ieškoti savarankiškai, pvz., per darbo portalus (www.cvonline.lt; www.cvbankas.lt; www.cvmarket.lt; www.darbo.lt; kt.), kreiptis į privačias įdarbinimo agentūras ar darbo pasiūlymų ieškoti socialinių tinkle Facebook grupėse pagal miestus ar pagal darbo pobūdį (Darbas Vilniuje – Job in Vilnius; Darbas renginiuose, kt.)

Pagrindinis šalies įstatymas, apibrėžiantis darbo santykius, darbo užmokestį, darbo ir poilsio laiko sąlygas yra Darbo kodeksas.

Lietuvoje darbo ir apmokėjimo santykių klausimus kuruoja Valstybinė darbo inspekcija.

Prieš pradėdami dirbti samdomą darbą, jūs turite su jus samdančiu darbdaviu sudaryti rašytinę, dviejų egzempliorių, darbo sutartį. Darbo sutartyje turėtų būti nustatytos jūsų pareigos, darbo užmokestis, darbo užmokesčio mokėjimo tvarka. Vieną pasirašytą sutarties egzempliorių gaunate jūs pats, kitą – darbdavys.

Nesudarius rašytinės darbo sutarties arba, jei darbdavys neinformavo „Sodros“ apie jūsų darbo pradžią, toks darbas laikomas nelegaliu. Atsakomybė dėl nelegalaus darbo tenka darbdaviui, tačiau dirbdamas nelegaliai jūs taip pat patiriate neigiamas pasekmes – nesate apdraudžiamas socialiniu draudimu ir neturite galiojančio sveikatos draudimo.

Įprastinė darbo laiko trukmė neturi viršyti 8 darbo valandų per dieną ir 40 darbo valandų per savaitę. Dėl darbo specifikos tam tikrose įmonėse galimi ir kiti laiko normatyvai, tačiau bet kuriuo atveju darbo laikas neturėtų viršyti 48 valandų per savaitę. Jei dirbate ne vienoje darbovietėje ir pagal kelias darbo sutartis, jūsų darbo trukmė negali būti ilgesnė nei 12 valandų.

Lietuvoje šiuo metu minimalus mėnesinis atlyginimas (nuo 2020 m. sausio mėn. 1 d.) yra 607 EUR. Minimalus valandinis atlygis – 3,72 EUR per valandą.

Norėdami išeiti iš darbo, turite apie tai pranešti darbdaviui ne vėliau kaip prieš 14 darbo dienų. Jūs taip pat turite teisę nutraukti darbo sutartį apie tai raštu įspėjęs darbdavį ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas, jeigu nebegalite atlikti darbo dėl savo ligos ar neįgalumo, arba dėl kitų svarbių priežasčių, taip pat, jei darbdavys nevykdo savo įsipareigojimų pagal darbo sutartį, pažeidžia įstatymus ar kolektyvinę sutartį.

Jei manote, kad darbdavys nevykdo savo įsipareigojimų ir kitaip pažeidžia jūsų teises, galite kreiptis į ginčo komisiją, kuri nuolat veikia prie Valstybinės darbo inspekcijos teritorinių skyrių.

Be samdomo darbo jūs taip pat galite užsiimti individualia veikla ar steigti įmonę. Daugiau informacijos ieškote internetinėje svetainėje „Renkuosi Lietuvą“ (žr. nuorodą žemiau).

Naudingos nuorodos ir kontaktai:

SHARE