Sveikatos priežiūra

Visiems teisėtai Lietuvoje gyvenantiems užsieniečiams priklauso skubi nemokama pirminė pagalba (būtinoji medicinos pagalba), kuri apibrėžiama Lietuvos Respublikos „Sveikatos sistemos įstatyme“.

Būtinoji medicinos pagalba – atvejais, kai dėl nelaimingo atsitikimo, avarijų, ekologinių ir gaivalinių nelaimių arba dėl ūmaus susirgimo iškyla pavojus žmogaus gyvybei, yra teikiama visiems asmenims nemokamai, nepriklausomai ar esate apsidraudęs privalomuoju sveikatos draudimu.

Be būtinosios medicinos pagalbos, asmenims, kurie yra apsidraudę privalomuoju sveikatos draudimu, yra teikiama pirminė, antrinė ir tretinė sveikatos priežiūra. Jei turite kokių nors sveikatos problemų ar nusiskundimų, pirmiausia, turėtumėte kreiptis į šeimos gydytoją, kuris sprendžia, kokios pagalbos reikia ir, jei reikia, išrašo siuntimą į antrinės ir tretinės sveikatos priežiūros teikimo įstaigas, kuriose atliekama tolimesnė ligos diagnostika, gydymas ar reabilitacija.

Jei neturite šeimos gydytojo, tai galite pasirinkti arčiausiai jūsų gyvenamosios vietos esančią arba jums patogiausiai pasiekiamą pirminės sveikatos priežiūros įstaigą bei šeimos gydytoją ir pateikti prašymą dėl jūsų prisirašymo prie pasirinktos gydymo įstaigos.

Privalomas sveikatos draudimas

Pagal Lietuvos Respublikos „Sveikatos sistemos įstatymą“ privalomuoju sveikatos draudimu draudžiami visi Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje turintys užsieniečiai.

Privalomuoju sveikatos draudimu taip pat draudžiami ir laikiną leidimą gyventi turintys užsieniečiai, kurie dirba Lietuvoje arba kurie dirbo šalyje ne trumpiau kaip 6 mėnesius ir yra įsiregistravę Lietuvos Respublikos teritorinėse darbo biržose kaip bedarbiai, taip pat nepilnamečiai jų šeimos nariai ir nelydimi nepilnamečiai užsieniečiai. Trečiųjų šalių piliečiai, kurie atvyksta į šalį ir dirba turėdami nacionalines daugkartines vizas (D), privalomuoju sveikatos draudimu nėra draudžiami.

Jei esate apsidraudęs privalomuoju sveikatos draudimu, jums yra garantuojama ne tik būtinoji medicinos pagalba, bet ir visos Lietuvos Respublikos teisės aktais numatytos sveikatos priežiūros paslaugos, taip pat išlaidų už suteiktus vaistus bei medicinos pagalbos priemones kompensavimas.

Privalomojo sveikatos draudimo įmokas moka:

  1. Darbdavys, jei esate samdomas darbuotojas;
  2. Pats, jei esate savarankiškai dirbantis asmuo arba iš viso nedirbantis asmuo ir pageidaujate būti apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu
  3. Valstybės lėšomis.

Valstybės lėšomis yra draudžiamos tam tikros asmenų grupės, tarp jų: užsieniečiai, nuolat gyvenantys Lietuvoje, kai studijuoja ES valstybių narių aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose; nelydimi nepilnamečiai užsieniečiai.

Privalomąjį sveikatos draudimą vykdo Privalomojo sveikatos draudimo taryba, Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir teritorinės ligonių kasos.

Dėl sveikatos privalomojo draudimo taip pat konsultuoja už tai atsakinga valstybinė institucija – Sodra. Iškilus klausimams, galite kreiptis į Sodros teritorinį skyrių arba teirautis bendrąja tvarka.

Svarbios nuorodos ir kontaktai:

SHARE