Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas skelbia paramos integracijos projektams konkursą

2017 m. lapkričio 9 d. Europos Sąjunga paskelbė 25 mln. Eurų vertės kvietimą teikti pasiūlymus. Prašoma suma gali būti tarp 450 tūkst. Ir 1 mln. Eurų,  o didžiausia bendro finansavimo norma – 90% visų reikalavimus atitinkančių veiksmo išlaidų. Reikalavimus atitinkančios paraiškos turi būti tarptautinės, įtraukiant mažiausiai tris institucijas, įsteigtas bent dviejose skirtingose ES valstybėse narėse, išskyrus Daniją. Projektai, kurie maksimaliai truks 36 mėnesiu, bus įgyvendinami 2018 – 2021 m. laikotarpiu.

Paraiškos priimamos iki 2018 m. kovo mėn. 1 d.

Daugiau informacijos čia

 

SHARE