Atvirųjų internetinių resursų ir nemokamo skaitmeninio mokymosi išteklių migrantų ir pabėgėlių integracijos tema surinkimas ir analizė

Pavadinimas Atvirųjų internetinių resursų ir nemokamo skaitmeninio mokymosi išteklių migrantų ir pabėgėlių integracijos tema surinkimas ir analizė
Vykdytojai Jungtinio tyrimų centro (JTC) Žmogiškojo kapitalo ir darbo skyrius (Sevilija), Švietimo technologijų mokslinių tyrimų ir plėtros skatinimo centras CARDET
Finansavimo šaltinis Europos Komisija, Jungtinio tyrimų centro generalinis direktoratas
Santrauka „Atvirųjų internetinių resursų (MOOCs) ir nemokamo skaitmeninio mokymosi išteklių migrantų ir pabėgėlių integracijos (MOOCs4inclusion) tema surinkimas ir analizė“  yra tyrimas, kurio tikslas – įvertinti masinių atvirųjų internetinių resursų (MOOC, angl. Massive Open Online Courses) ir nemokamo skaitmeninio mokymosi (FDL, angl. Free Digital Learning) tinkamumą migrantams ir pabėgėliams. Sevilijos jungtinis tyrimų centras (JTC Potencialių technologinių studijų institutas) atliko tyrimą „MOOCs4inclusion“, siekdamas parengti socialinį ir ekonominį mokslinį tyrimą „Mokymo, įgūdžių ir švietimo IKT“ ir, remiantis jo rezultatais, padėti formuoti ES politiką šioje srityje. Pagrindinis šio tyrimo tikslas – ištirti klausimą, ar MOOC ir kiti nemokami skaitmeniniai mokymosi ištekliai (įskaitant nemokamą mobilųjį mokymąsi) yra veiksmingi ir efektyvūs būdai lavinti migrantų ir pabėgėlių įgūdžius, reikalingus integracijai, įtraukimui, pakartotiniam įtraukimui į formalųjį ar neformalųjį švietimą (pvz., pripažįstant mokymosi rezultatus), ugdymui, įsidarbinimo galimybėms ir pilietiniam dalyvavimui.

Tyrimo „MOOCs4Inclusion“ kontekste atliktame tyrime taip pat surinkta papildomų išteklių, susijusių su nemokamu migruojančių asmenų ir pabėgėlių skaitmeniniu švietimu. Šie ištekliai nebuvo įtraukti į katalogą, kuris yra laisvai prieinamas. Interaktyvių iniciatyvų kataloge pateikiami skirtingi migrantų ir pabėgėlių nemokamo skaitmeninio mokymo tipai.

Papildoma informacija Projekto svetainė čia
SHARE