Bendruomenių įtraukimas į pabėgėlių apsaugą: privačios paramos potencialas Europoje

Šioje politikos apžvalgoje nagrinėjami įvairios pabėgėlių apgyvendinimo būdai, tarp kurių – bendruomeninė ir privati parama, pradedant didele ir pripažinta Kanados programa ir baigiant mažesnėmis ir specialiomis europinėmis iniciatyvomis. Nors šių būdų apimtis ir rėmėjų atsakomybės sritys smarkiai skiriasi, autorė daro išvadą, kad vyriausybės ir jų partneriai iš pilietinės visuomenės bendrai susiduria su trimis bendrais iššūkiais: būtinybe derinti operatyvius veiksmus ir išsamų programos projektą, valstybinio lygio priežiūros vykdymu ir paramos teikimu (neatstumiant norių bendruomenių lyderių) bei tvirtų darbo santykių tarp visų suinteresuotųjų šalių puoselėjimu. Tačiau, jas tinkamai įgyvendinus, šios programos galiu padėti ugdyti svarbius santykius tarp pabėgėlių ir jų kaimynų bei pagerinti integracijos rezultatus ilgalaikėje perspektyvoje.

Susan Fratzke (2017). Policy Brief, Migration Policy Institute.

Su elektroniniu teksto variantu galima susipažinti čia.

SHARE