Darbo migrantų gyvenimo ir darbo sąlygų tyrimas Lietuvoje

Pavadinimas Darbo migrantų gyvenimo ir darbo sąlygų tyrimas Lietuvoje
vykdytojas (-ai) Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų institutas, Diversity Development Group
Finansavimo šaltinis Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai metinė programa
Metai 2014-05-02–2015-06-30
Santrauka Projekto tikslas – sukurti rodiklių sąvadą, skirtą vertinti darbo migrantų iš trečiųjų šalių integracijos politiką, darbo imigracijos politiką ir darbo migracijos procesus. Projekto metu atliktas darbo migrantų gyvenimo ir darbo sąlygų tyrimas Lietuvoje (N=300). Tyrimo rezultatai panaudoti rengiant rekomendacijų paketą, skirtą darbo imigracijos politikos kūrimui, įgyvendinimui ir jos tolesniam vystymui.
Papildoma informacija Su rezultatais galima susipažinti čia
SHARE