Daugiaprofesinių darbo praktikų vystymas imigrantų integracijos srityje – policijos ir socialinių darbuotojų bendradarbiavimo pavyzdžiai

Siekiant skatinti sėkmingą imigrantų integraciją, augančios įvairovės visuomenėse būtina vystyti profesines kompetencijas ir darbo praktikas. Bendradarbiavimas tarp vietos valdžios institucijų padeda sumažinti paslaugų dubliavimąsi ir sujungia kompetencijas bei išteklius. Dėl to ne tik kuriama pridėtinė vertė, bet paslaugos taip pat tampa pigesnės ir aktyvesnės. Bendradarbiavime gali dalyvauti veikėjai iš skirtingų sektorių, tokių, kaip NVO ar etninių mažumų bendruomenės. Šiame straipsnyje pristatomi bendradarbiavimo pavyzdžiai dviejuose skirtinguose etninės įvairovės kontekstuose: pirma – mokykloje, antra – priemiestyje. Daugiausiai dėmesio skiriama bendroms socialinių darbuotojų ir policijos praktikoms, taip pat kitiems veikėjams šiose dviejose aplinkose. Nepaisant jų darbo pobūdžio skirtumų, randama bendrų tikslų ir praktikų. Bendradarbiavimas tarp policijos ir socialinio darbo vertinamas ne tik susiduriant su probleminėmis situacijomis, bet taip pat besivystančiose aplinkose, kuriose priimančioji visuomenė ir imigrantai gali pasikeisti savo nuomonėmis ir išplėsti bendras strategijas aktyviai sąveikai ir glaudžiam bendravimui užtikrinti.

Vanhanen, S., & Heikkilä, E. (2017). Multi-professional work practices in the field of immigrant integration – examples of collaboration between the police and social work. Migration Letters, 14(2), 273-284. Su elektroniniu teksto variantu galima susipažinti čia

SHARE