Europos prieglobsčio, sienų ir imigracijos teisės vadovas

Pavadinimas Europos prieglobsčio, sienų ir imigracijos teisės vadovas
Metai 2014 m.
Vykdytojas Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra, Europos Taryba
Santrauka Europos prieglobsčio, sienų ir imigracijos teisės vadovas, parengtas Europos žmogaus teisių teismo kartu su FRA. Jame nagrinėjama atitinkama Europos Sąjungos ir Europos Tarybos prieglobsčio, sienų ir imigracijos srities teisė ir pristatomi įvairūs Europos standartai, susiję su prieglobsčiu, sienomis ir imigracija.
Papildoma informacija Susipažinti galima čia. Leidinys lietuvių kalba čia.
SHARE