HUMANAID

Pavadinimas Grupių, siekiančių gerinti pabėgėlių integraciją, gebėjimų stiprinimas, organizuojant mokymus ir trumpalaikį finansavimą (HUMANAID)
Vykdytojas “Diversity Development Group”
Finansavimo šaltinis JAV ambasada
Metai 2017–2018 m.
Santrauka H U M A N A I D parengė planą, kuriuo siekiama stiprinti pajėgumus ir įgyti daugiau patirties dalijantis gerąją tarptautine patirtimi su savanoriškų iniciatyvų lyderiais. Plane daugiausia dėmesio bus skiriama moterų įtraukimui į integracijos procesą. Taip pat bus remiamas išteklių centro, kuris palaikytų šias iniciatyvas, kūrimas; dėl to padidės visuomenės uniformuotumas ir vietos bendruomenių bendradarbiavimas su pabėgėlių bendruomene.

Papildoma informacija čia

SHARE