Imigrantų integracijos ir dalyvavimo demokratiniuose procesuose skatinimas

Ši publikacija skirta veikėjams, dalyvaujantiems imigrantų integracijos procese, ypač sprendžiant problemas, su kuriomis susiduriama siekiant didinti imigrantų dalyvavimą demokratiniuose procesuose. Publikacijos tikslas yra pristatyti gerąsias praktikas ir aptarti pamokas, išmoktas iš naujausių tyrimų. Ši publikacija – dalis EPACE temos publikacijų, kuriose pristatomos gerosios dalyvavimo praktikos šiose srityse: demokratinis administravimas, e-demokratija, pilietinis švietimas ir jaunimo dalyvavimas, imigrantų dalyvavimas socialiniame ir politiniame gyvenime.

Ahokas L. (2017). EPACE theme publication. Su elektroniniu teksto variantu galima susipažinti čia

SHARE