Išgyventi krizę ir judėti pirmyn: švediška prieglobsčio ir integracijos politika

Švedijos prieglobsčio sistema – ilgą laiką pati efektyviausia ir dosniausia pasaulyje – 2015 m. rudenį susidūrė su precendento neturinčiu iššūkiu. Drastiškai išaugus į Švediją atvykstančių pabėgėlių ir migrantų skaičiui, prasitęsė prieglobsčio prašymų nagrinėjimo laikas, o skubaus apgyvendinimo vietos buvo užpildytos. Remdamasi pokalbiais su švedų politikos formuotojais ir suinteresuotomis šalimis, autorė aprašo besitęsiančias problemas dėl sistemos pajėgumų, priimtus sprendimus ir naujoves, kuriomis Švedija siekia užtikrinti, kad prieglobsčio prašymai būtų patenkinti. Daugeliu aspektų pastebėta, kad raktas į sėkmę – lankstumas. Poreikiui išaugus, Švedijos priėmimo ir integracijos sistemos ieško naujų būdų suteikti paslaugas: nuo staigiai plečiamo laikinojo būsto ploto ir sveikatos paslaugų iki operatyvių įsidarbinimo programų bei galimybių švietėjams suburti išteklius.

Susan Fratzke (2017). Policy Brief, Migration Policy Institute.

Su elektroniniu teksto variantu galima susipažinti čia.

SHARE