Kad integracija veiktų: pabėgėliai ir kiti, kuriems reikalinga apsauga

EBPO leidinių serijoje „Kad integracija veiktų“ apžvelgiamos esminės pamokos iš EBPO darbo integracijos srityje, ypač iš valstybių apžvalgos serijos „Darbai imigrantams“. Šios serijos tikslas – neformaliai apibendrinti pagrindinius iššūkius ir gerąsias politikos praktikas, siekiant paremti ilgalaikę imigrantų ir jų vaikų integraciją svarbiausiose integracijos grupėse ir srityse. Kiekvienas tomas pristato dešimt gerosios praktikos pamokų ir pavyzdžių, kuriuos papildo integracijos politikos struktūrų palyginimas EBPO šalyse. Šiame pirmajame tome apžvelgiama pabėgėlių ir kitų asmenų, kuriems reikalinga apsauga (humanitarinių migrantų), padėtis.

OECD (2016), Making Integration Work: Refugees and others in need of protection, OECD Publishing, Paris.

Su elektroniniu teksto variantu galima susipažinti čia.

SHARE