Kas veikia integruojant naujus migrantus? Pamokos iš geriausių tarptautinių praktikų

Remiantis geriausiais pasauliniais gerosios praktikos pavyzdžiais, šiame pranešime tiriama, kaip galėtų atrodyti prasminga integracija. Apžvelgiama tarptautinė darbo rinka, politinės, socialinės ir kultūrinės integracijos strategijos bei aptariami būdai sėkmingai integracijai vertinti.

Zubaida Haque (2010). Runnymede Perspectives. Su elektroniniu teksto variantu galima susipažinti čia

SHARE