Konsultacijos pabėgėlių ir migrantų integracijai į darbo rinką užtikrinti – aukštojo mokslo kursų rengimas ir viešosios įdarbinimo tarnybos

Pavadinimas Konsultacijos pabėgėlių ir migrantų integracijai į darbo rinką užtikrinti – aukštojo mokslo kursų rengimas ir viešosios įdarbinimo tarnybos
Vykdytojai HOCHSCHULE DER BUNDESAGENTUR FUER ARBEIT (DE), UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA (IT), Canterbury Christ Church University (UK), KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS (LT), STOCKHOLMS UNIVERSITET (SE), ISTANBUL TEKNIK UNIVERSITESI (TR)
Metai 2016-09-01–2019-08-30
Finansavimo šaltinis Erasmus+
Santrauka Projekto „CMinaR“ tikslas yra sukurti ir išbandyti tyrimais paremtus aukštojo mokslo kursus, kuriuose rengtume būsimus karjeros konsultantus novatoriškam pabėgėlių ir migrantų konsultavimui ir orientavimui karjeros klausimais. Papildomi kvalifikacijos kėlimo mokymai karjeros konsultantams, dirbantiems viešosiose įdarbinimo tarnybose, suteiks jiems žinių, metodų (strategijų) bei medžiagos, padėsiančios kasdienėje praktikoje konsultuoti pabėgėlius ir migrantus. Aukštojo mokslo kursus ir kvalifikacijos kėlimo mokymus karjeros konsultantams sudarys 6 atrinkti kursai (dalys).

Projekto „CMinaR“ projekto metu bus sukurti šie 7 intelektiniai produktai:

  • literatūros, priemonių ir išteklių apžvalga;
  • poreikio analizė;
  • aukštojo mokslo kursai – didaktinė sistema ir kursų dalys;
  • kursai viešųjų įdarbinimo tarnybų (pvz., Darbo biržos) konsultantams – didaktinės sistemos pritaikymas;
  • medija centras ir elektroninio mokymosi platforma: papildoma medžiaga ir ištekliai;
  • internetinis portalas, skirtas dėstytojams, studentams, konsultantams;
  • bandomieji kursai, vertinimas ir rekomendacijos siekiant vystyti ir palaikyti kursus aukštojo mokslo sektoriuje.
Papildoma informacija Projekto interneto svetainė
SHARE