LeaCoMM – besimokančioji bendruomenė „Migracija ir tautinės mažumos: mokytojų ir mokytojų rengėjų platforma“

Pavadinimas LeaCoMM – besimokančioji bendruomenė „Migracija ir tautinės mažumos: mokytojų ir mokytojų rengėjų platforma“
Vykdytojai Tarptautiniai Soros namai (LT), Federal School Board Stuttgart (DE), Desmos NGO (GR), Exchange House (IE), Anton Martin Slomšek Institute (ZAMS) (SI), EGECED (Švietimo institutas ir Jaunimo studijų sąjunga) (TR)
Finansavimo šaltinis Visą gyvenimą trunkančio mokymosi programa
Santrauka Projekto „LeaCoMM“ tikslas – sukurti internetinę Europos mokytojų, dirbančių daugiakultūrėje, įvairiatautėje, daugiakalbėje ir daugiareliginėje mokymo(si) aplinkoje, platformą. Dėl didėjančio žmonių mobilumo ir migracijos bei augančio pabėgėlių skaičiaus per pastarąjį dešimtmetį ši įvairovė Europos mokyklose pastebimai augo. Tenka apgailestauti, kad programų, skirtų mokytojų tarpkultūrinei kompetencijai tobulinti, bei mokymosi išteklių pasiūla nedidėja taip greitai, kaip norėtųsi.

Projekto „LeaCoMM“ tikslas yra suteikti mokytojams priemonių jų įgūdžiams šioje srityje tobulinti ir sukurti Europos mokytojų bendradarbiavimo tinklą, padėsiantį dalintis gerąja darbo patirtimi, skleisti mokymo metodus, medžiagą bei išteklius.

Projekto „LeaCoMM“ mokytojų platforma – tai internetinė tarpkultūrinė terpė, kurią galima pasiekti per skirtinį tinklapį ir socialinių kontaktų mezgimo tinklą. Tinklapyje mokytojams skirtos kelios  sritys, tarp kurių:

  • bendroji biblioteka ir mokslinių tyrimų zona, kurioje bus kaupiami naujausi mokslinių tyrimų duomenys, straipsniai, mokytojų tarpkultūrinės kompetencijos tobulinimą reglamentuojantys dokumentai,
  • išteklių ir medžiagos bankas, kuriame mokytojai galės dalintis mokytojų mokytojams sukurta atitinkama medžiaga,
  • modulių bankas, kuriame bus kaupiami moduliai, skirti mokytojų tarpkultūrinei kompetencijai tobulinti,
  • forumas, kuriame mokytojai iš visos Europos  galės tiesiogiai bendrauti tarpusavyje, teikti klausimus, rekomendacijas ir dalintis kitokia profesine patirtimi – tikroji Mokytojų ir mokytojų rengėjų mokymosi bendruomenė.

Vis didėjanti mokinių įvairovė mokyklų ugdymo procese reikalauja skirti ypatingą dėmesį migracijai ir etniškumui. Įgyvendinant projektą „LeaCoMM“, daugiausiai dėmesio bus skiriama įvairioms kryptims, tarp kurių:

  • kalbų mokymas(is) ir daugiakalbystė;
  • mokyklų ir mokymo proceso pertvarkymas atsižvelgiant į daugiakultūrės aplinkos poreikius;
  • tarptautinis ir tarpkultūrinis požiūris į ugdymo procesą;
  • įvairovės valdymas mokyklose.
Papildoma informacija Projekto interneto svetainė
SHARE