Migrantų integracija Europos Sąjungoje: ES migracijos politikos pamokos ir pasekmės

Šioje publikacijoje nagrinėjami specifiniai imigracijos aspektai ir galimas imigrantų grupių integracijos poveikis šalių pajamoms. Tinkamai analizuojant duomenis, šiuo tyrimu siekiama apibūdinti imigracijos reiškinį ES, jo pasekmes darbo rinkoms ir ryšį su skirtingomis ES šalių integracijos politikos gairėmis. Kadangi Europos Sąjunga suteikia asmenims galimybę laisvai judėti tarp valstybių narių, kai kurios ES šalys tapo patraukliais kelionės tikslais dėl darbo sąlygų ar galimybių įsidarbinti jose. Dėl to kai kurios ES šalys susidūrė su dideliais imigracijos srautais ir darbo rinkos veikimo sutrikimais. Atsižvelgiant į tai, analizuojant šiuos procesus, galima vadovautis imigracijos perviršio sąvoka, teigiančia, kad imigracijos reiškinys gali sukelti turto perskirstymo procesą, kuris savo ruožtu lemia gamybos apimčių didėjimą ir šalies pajamų augimą. Be to, išsiaiškinama, kad gilesnė imigrantų integracija priimančiojoje šalyje gali lemti aukštesnį ekonominės sėkmės lygį. Todėl daroma išvada, kad aukšto lygio integracija gali sukelti imigracijos perviršio augimą priimančiosiose šalyse.

De Luna Gallardo, G & Korneeva, E & Strielkowski, W. (2016). Integration of migrants in the EU: Lessons and implications for the EU migration policies. Journal of International Studies Vol.  9, No 2. 244-253.

Su elektroniniu teksto variantu galima susipažinti čia.

SHARE