Migrantų socialinės integracijos per sportą gerosios praktikos identifikavimas

Šis neseniai atliktas tyrimas apžvelgia su sportu susijusius projektus ir intervencijas, skirtas migrantų socialinei integracijai. Tyrime pristatoma daugiau nei 60 pavyzdžių ir daroma išvada, jog integracija per sportą yra sėkminga, jei veikla apima arba skatina tokius dalykus:

  • teigiamą socialinį kontekstą;
  • atsakomybę už programos sukūrimą;
  • kultūrinių mainų ir mokymosi galimybę;
  • savanorystę ir įgūdžių įgijimą;
  • didina kultūrinį jautrumą.

Bertram, Ch. et.al (2016) Mapping of good practices relating to social inclusion of migrants through sport. Final report to the DG Education and Culture of the European Commission. Luxembourg: Publications Office of the European Union, ISBN 978-92-79-59523-3.

Su elektroniniu teksto variantu galima susipažinti čia.

SHARE