Migrantų švietimas ir bendruomenės įtraukimas: gerosios praktikos pavyzdžiai

Tinklo „SIRIUS“ politikos santraukoje apžvelgiamos dabartinės priemonės, skatinančios migrantų studentų integraciją visoje Europoje, ypač tos praktikos ir vyriausybės remiami projektai, kuriuose dalyvauja šeima ir bendruomenė kaip neatskiriama švietimo proceso dalis. Trumpai pristatyti septyni gerosios praktikos ir patirties pavyzdžiai, kurie, tikimasi, gali įkvėps švietimo politika visame žemyne.

Sacramento, R., B. (2015) Migrant Education and Community Inclusion: Examples of Good Practice. Sirius Netwoek Policy Brief Series No. 15.

Su elektroniniu teksto variantu galima susipažinti čia.

SHARE