Nacionalinis integracijos stebėsenos ir vertinimo mechanizmas (NIEM)

Pavadinimas Nacionalinis integracijos stebėsenos ir vertinimo mechanizmas (NIEM). Tarptautinės apsaugos gavėjų integracijos procesų vertinimas ir vystymas
Vykdytojai JTVPK atstovybė vidurio Europoje; JTVPK atstovybė Lenkijoje (Lenkija); Migracijos politikos grupė (Belgija); Bulgarijos  pabėgėlių ir migrantų taryba (Bulgarija); Multi Kulti Collective (Bulgarija); fondas „People in Need“ (Čekija); France terred’asile (Prancūzija); Berlyno integracijos ir migracijos tyrimų institutas (Vokietija); Vengrijos migrantų asociacija „Menedek“ (Vengrija); viešosios politikos centras „PROVIDUS“ (Latvija); „Diversity Development Group“ (Lietuva); Mastrichto Universiteto teisės fakultetas (Olandija); Oksfordo Universiteto migracijos, politikos ir visuomenės centras (Anglija); Barselonos tarptautinių reikalų centras CIDOB (Ispanija); Taikos institutas (Slovėnija); Atvirosios visuomenės fondas (Rumunija); Centro de Estudos Sociais (Portugalija); Varšuvos Universiteto socialinės prevencijos ir pakartotinės integracijos į visuomenę institutas (Lenkija); Darbo ir socialinės politikos ministerija (Lenkija)
Finansavimo šaltiniai Pabėgėlių, Migracijos ir Integracijos Fondas (PMIF)
Metai 2015-10-01–2021-09-30
Santrauka Nacionalinis integracijos vertinimo mechanizmas (NIVM) – šešerių metų trukmės daugiašalis projektas. Jo tikslas – parengti pabėgėlių integracijos procesuose dalyvaujančius veikėjus (valstybines institucijas ir nevyriausybines organizacijas, migracijos ir integracijos ekspertus) 15 ES valstybėse narėse tam, kad jie galėtų geriau įveikti dabartinius iššūkius, pagerinti tarptautinės apsaugos gavėjų integracijos rezultatus. Konfliktai tęsiasi vis ilgiau, šiuo metu trunka vidutiniškai 17 metų, kol pabėgėliai, bėgantys nuo pilietinių karų ir kitų konfliktų, galiausiai turi galimybę grįžti į savo gimtąją šalį. Tai reiškia, kad ilgalaikė naujai atvykusių tarptautinės apsaugos gavėjų integracija neturi alternatyvos bei tampa neatidėliotinu iššūkiu Europos šalių visuomenėms.
Papildoma informacija Projekto interneto svetainė
SHARE