Perkeltųjų asmenų įsidarbinimo įgūdžių stiprinimas

Pavadinimas Perkeltųjų asmenų įsidarbinimo įgūdžių stiprinimas
Vykdytojai MEATH COMMUNITY RURAL AND SOCIAL DEVELOPMENT PARTNERSHIP LIMITED (IE), BEST INSTITUT FUR BERUFSBEZOGENE WEITERBILDUNG UND PERSONALTRAINING GMBH (AT), VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS (LT), OXFAM ITALIA ONLUS (IT), CENTRE FOR ADVANCEMENT OF RESEARCH AND DEVELOPMENT IN EDUCATIONAL TECHNOLOGY LTD-CARDET (CY), Small Firms Enterprise Development Initiative Limited (UK)
Metai 2010-10-01–2019-09-30
Finansavimo šaltinis Erasmus+
Santrauka Technologijų naudojimas verslumui skatinti ir ugdyti ne tik padeda pabėgėliams ir imigrantams pasirinkti savo mokymosi būdą, bet ir suteikia instruktoriams bei organizacijoms, dirbančioms su pabėgėliais ir migrantais, ekonomiškai efektyvų formaliojo ir neformaliojo mokymosi bei įgūdžių ugdymo sprendimą. Šis projektas parengtas remiantis tokiais įrodymais. Jo tikslas yra sukurti verslumo ir įgūdžių mokymo programas, kurios pabėgėliams bus pristatytos naudojant atitinkamas technologijas (pvz., išmaniuosius telefonus). Projektu siekiama:

  • atlikti pabėgėlių poreikių analizę, atsižvelgiant į verslumo mokymosi ir gebėjimų ugdymo poreikius ir siekiant reaguoti į šiuos poreikius;
  • surinkti informacijos apie būdus, kuriais technologijos šiuo metu naudojamos verslumui ugdyti ir įgūdžiams lavinti, siekiant nustatyti, kurios iš priemonių veiksmingos ar mažiau veiksmingos;
  • parengti verslumo mokymosi ir gebėjimų ugdymo programą pabėgėliams ir pristatyti mokymo programą naudojant skirtingas technologijas;
  • atlikti atvejų analizę, siekiant įvertinti, kaip verslumo mokymasis ir įgūdžių lavinimas padeda pabėgėliams integruotis į priimančiąsias bendruomenes ir darbo rinką;
  • dirbti su mokymosi ir mokymo paslaugų teikėjais ir organizacijoms, dirbančiomis su pabėgėliais, siekiant sustiprinti jų supratimą ir plėtoti gebėjimus naudoti technologijas, kad pabėgėliams būtų suteikta galimybė mokytis verslumo ir įgyti įgūdžių;
SHARE