Profesiniai gebėjimai, susiję su įvairove

Pavadinimas Profesiniai gebėjimai, susiję su įvairove
Vykdytojai Risbo B.V. (NL), Tartu Rahvusvaheline Kool Tartu International School MTÜ (EE), Stichting APS (NL), HOGSKOLEN I OSTFOLD (NO), FORUM ZA SLOBODU ODGOJA (HR), PANEPISTIMIO PATRON (EL), UNIVERSITEIT ANTWERPEN (BE), Viešosios politikos ir valdymo institutas (LT), PAIDAGOGIKO INSTITOUTO KYPROU (CY), UNIVERSIDADE DO PORTO (PT)
Metai 2014-09-01–2017-09-01
Finansavimo šaltinis Erasmus+
Santrauka „Erasmus+“ strateginės partnerystės NAOS tikslas yra stiprinti profesinius gebėjimus partnerių šalyse ir jų mokyklose. Galutinis tikslas – didinti migrantų vaikų išsilavinimą ir mažinti jų ankstyvą pasitraukimą iš mokyklų bei nedarbą.

NAOS ketina organizuoti veiklą penkiose mokytojų profesinio tobulėjimo srityse: kalbų mokymasis, didaktika, mokymo medžiaga ir metodai, socialinė psichologija ir tėvų įtraukimas. Pagrindinis tikslas yra surinkti ir keistis informacija iš dalyvaujančių šalių apie veiksmingą ikimokyklinio ugdymo mokymą ir profesinio tobulinimosi veiklą.

Projekto metu numatomos šios veiklos:

  • dešimt mokymosi vizitų ataskaitų iš dvidešimties mokyklų visose partnerėse šalyse, apimančių penkias profesinių gebėjimų sritis;
  • šių dvidešimties mokyklų mokymosi ir švietimo specialistų mainai;
  • esamų modulių ir kitų pagrindinio ir vidurinio ugdymo veiklų apžvalga (žinynas, kurį galima rasti internete);
  • esamų pradinio ir vidurinio ugdymo programų ir kitų veiklų apžvalga penkiose srityse (žinynas, kurį galima rasti internete);
  • trys atvejų tyrimai, vykdomi trijose konsorciumui nepriklausančiose šalyse, skirti tyrimams, mokymuisi ir sklaidai;
  • profesinės kompetencijos didinimas šioje srityje, skatinant mokyklų bendradarbiavimą ir dalijimąsi idėjomis, ypač mokyklose, kuriose yra panašios imigrantų mokinių grupės. Sudaryti formalius mokyklų tinklus, kad jose dirbantys specialistai galėtų mokytis vieni iš kitų.
Papildoma informacija Projekto interneto svetainė
SHARE