Socialiniai mainai naujų migrantų integracijai užtikrinti: išteklių saugojimas, investavimas ir mainai

Šioje publikacijoje pateikiamas naujas požiūris į tai, kaip suprantama migrantų integracija. Daugiausiai dėmesio skiriama tam, kaip nauji migrantai naudoja socialinius mainus ryšiams užmegzti ir palaikyti. Taip pat identifikuojami integracijos ištekliai, gaunami naudojantis tokiais ryšiais ir vykdant su jais susijusius mainus. Naudojant kokybinius duomenis, gautus bendraujant su naujais migrantais, atvykusiais į Jungtinę Karalystę ne anksčiau nei prieš dvejus metus iki pokalbio, identifikuojami penki tarpusavyje susiję socialinių mainų porūšiai ir tiriama, kaip jie naudojami pakeisti arba papildyti išteklius, prarastus dėl migracijos. Publikacijoje teigiama, kad migrantai naudoja išteklių mainų strategijas siekdami kurti socialinius tinklus, kurie gali tapti svarbiomis priemonėmis, padedančiomis įveikti migracijos sukeliamą stresą ir suteikiančiomis daugiau galimybių naudotis funkciniais, psichologiniais ir emociniais ištekliais, skatinančiais integraciją. Šio tyrimo išvadose pažymima socialinių mainų svarba pakeičiant integracijos teorizavimo kryptį.

Phillimore J., Humphris R. and Khan K. (2017). Reciprocity for new migrant integration: resource conservation, investment and exchange. Journal of Ethnic and Migration Studies, p. 1-14. Su elektroniniu teksto variantu galima susipažinti čia

SHARE