Strateginė partnerystė suaugusiųjų migrantų švietime: Viduržemio ir Baltijos jūros regionų perspektyvos (MEDBALT)

Pavadinimas Strateginė partnerystė suaugusiųjų migrantų švietime: Viduržemio ir Baltijos jūros regionų perspektyvos (MEDBALT)
Vykdytojai „Diversity Development Group“ (Lietuva), Uninersidad de Salamanca (Ispanija), Tamat Centro Studi Formazione e Ricerca (Italija), Centre for Advancement of Research and Development in Educational Technology LTD (Kipras), Koperazzjoni Internazzjonali (Malta), Fundacja Osrodek Badan nad Migracjami (Lenkija)
Finansavimo šaltinis Erasmus+
Metai 2014-09-01–2016-09-30
Santrauka Projekto MEDBALT tikslas – remiantis įvairių partnerių organizacijų gerosiomis praktikomis, parengti suaugusių migrantų švietimo metodologiją. Tikslui pasiekti iškeliami šie uždaviniai: kiekviena iš partnerių organizacijų parengia migrantų integracijos ir suaugusiųjų švietimo politikos atvejo analizę bei politikos rekomendacijas migrantų integracijos ir švietimo politikos srityse. Projekto koordinatoriaus surengia baigiamąją projekto konferenciją. Pagrindinės projekto veiklos: vizitai studijų metodologijai ir gerajai praktikai perimti, suaugusių migrantų švietimo metodologijos ir integracijos programų analizė, suaugusių migrantų švietimo Lietuvoje metodologijos parengimas, suaugusių migrantų integracijos programų ir infrastruktūros įgyvendinimo rekomendacijos.
Papildoma informacija Su rezultatais galima susipažinti čia.
SHARE