Suaugusiųjų švietėjų, dirbančių su migrantais ir pabėgėliais, skaitmeninių, socialinių ir pilietinių kompetencijų ugdymas– DiSoCi

Pavadinimas Suaugusiųjų švietėjų, dirbančių su migrantais ir pabėgėliais, skaitmeninių, socialinių ir pilietinių kompetencijų ugdymas– DiSoCi
Vykdytojai Viešoji įstaiga Baltijos edukacinių technologijų institutas
Metai 2016-09-01—2018-08-31
Finansavimo šaltinis Erasmus+ Strateginės partnerystės suaugusiems
Santrauka Šio projekto pagrindinis tikslas yra gerinti švietimo darbuotojų profesines kompetencijas, reikalingas darbui su migrantais, pabėgėliais bei kitomis specifinėmis grupėmis Europoje.

Numatomi rezultatai ir jų poveikis:

  1. Vertinimo įrankis, įvertinti andragogų kvalifikaciją ir turimas žinias, darbui su migrantais bei pabėgėliais;
  2. Mokymosi programa suaugusiųjų švietėjams, kuri paskatintų tęstinį andragogų profesinį augimą, panaudojant inovatyvius mokymo modelius bei atviruosius švietimo išteklius (AŠI);
  3. elektroninių išteklių saugykla, skirta padidinti migrantų ir pabėgėlių motyvaciją mokytis ir mažinti jų išsilavinimo skirtumus, tam naudojant skaitmenines programas, skirtas jų kompetencijų gerinimui.

Siekiant realizuoti anksčiau išvardintus tikslus, projekto partneriai dirbs prie trijų rezultatų: sukurs vertinimo modelį, studijų programą ir el. mokymosi objektų saugyklą.

Papildoma informacija Projekto internetinė svetainė čia 
SHARE