“TAKE CARE”: sveikatos priežiūros kalbos gidas migrantams

Pavadinimas “TAKE CARE”: sveikatos priežiūros kalbos gidas migrantams
Vykdytojai Cooperatieve vereniging Pressure Line UA (NL), KU TU Ltd. (BG), Dialoge Sprachinstitut GmbH (DE), Instituto de Formacion y Estudios Sociales (ES), FLEP-Formação, Língua e Estudos Portugueses Lda (PT), SYNTHESIS Center for Research & Education Ltd (CY), SOROS INTERNATIONAL HOUSE (LT), UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY “GRIGORE T POPA” – IASI (RO)
Metai 2012-11-01–2014-10-31
Finansavimo šaltinis Visą gyvenimą trunkančio mokymosi programa
Santrauka Projektu siekiama:

  • padėti migrantams įgyti žinių apie priimančios šalies sveikatos sektorių tos šalies kalba;
  • padidinti sveikatos priežiūros prieinamumą migrantams ir pagerinti jų integraciją;
  • sukurti europinį socialinių partnerių (tokių kaip migrantų bendruomenės, (savanoriškos) organizacijos, skatinančios migrantų integraciją ir gerovę, suaugusiųjų švietimo institucijos, sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai) tinklą, siekiant suteikti jiems novatoriškos mokymosi medžiagos ir metodų, taip pat paskatinti juos labiau naudotis projekto rezultatais ir migrantus traktuoti kaip galutinius naudos gavėjus;
  • skatinti tarpkultūrinį bendravimą.

Pagrindiniai rezultatai yra novatoriška metodika, skirta lavinti kalbos įgūdžius ir suteikti informacijos apie sveikatos priežiūrą, atsižvelgiant į migrantų poreikius ir patirtį, taip pat (popierinis, skaitmeninis ir internetinis) „Sveikatos priežiūros srities kalbos gidas“, kuriame 8 kalbomis pateikiama pagrindinė medžiaga kalbai mokytis, medicinos terminų žodynas 17 kalbų ir informacija, kaip naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis priimančiojoje šalyje.

Papildoma informacija Projekto internetinė svetainė čia 
SHARE