Trečiųjų šalių piliečių integracijos strateginis dokumentas

Pavadinimas Trečiųjų šalių piliečių integracijos strateginis dokumentas
Vykdytojai Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų institutas, Lygių galimybių plėtros centras, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Draugija, „Diversity Development Group“, Socialinių-edukacinių iniciatyvų centras PLIUS, Socialinės partnerystės fondas Magnum Bonum
Finansavimo šaltiniai Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinė programa
Metai 2014-05-02–2015-05-31
Santrauka Projekto tikslas – parengti trečiųjų šalių piliečių integracijos politikos strateginį dokumentą. Atsižvelgiant į integracijos politikos strategijos Lietuvoje nebuvimą ir tokio pobūdžio dokumento poreikį, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsipareigojimus iki 2014 m. parengti migracijos politikos gaire, buvusių politinių dokumentų, reglamentuojančių imigracijos ir migrantų integracijos procesus, turinį ir migracijos bei migrantų integracijos politikos kūrimo/įgyvendinimo patirtis ES, projekte sudaromas ilgametę patirtį migracijos ir migrantų integracijos procesuose turinčių organizacijų konsorciumas, įsipareigojantis parengti trečiųjų šalių piliečių integracijos politikos strateginį dokumentą.
Papildoma informacija Su rezultatais galima susipažinti čia
SHARE